اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچهاهیچ علایمی ندارم وقت کمرم بدجوردردمیکنه

☺خدایاشکرت???☺دخترم فاطمه زهرا :

طبیعی هستی

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

سپیده الان دقیق چند هفته و چند روزی

سپیده :

39هفته و1روز آره طبیعی

 پاسخ دادن