اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

یه سوال ؟ استرادیول برای چی میدن دکترا خواهش میکنم بگید

nasrin.D :

برای ضخامت رحم

هانا :

برای اندومتر زیاد بش که اگه لقاح گرفت لانه گزینه کن جنین

دلنواز :

اندومتر چیه؟

nasrin.D :

nasrin.D :

ولی اگه تاخیر داشتی وباردار نبودی نگران نشو

من استرادیول خوزدم با۱۰روز تاخیر پریود شدم

 پاسخ دادن