اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بچه ها نازی بیا

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

خوفی اجگال

😎نازی😎 :

خوفی اجگال

😎نازی😎 :

کجا بودی چند وقته نیستی

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

انتل نگرانت شدم

سورنا :

خوبم عزیزم قاطی کرده بود تله اصلا نمیشد

😎نازی😎 :

اهومممم

😎نازی😎 :

پری شدی

😎نازی😎 :

من دالم ناهال می دلستم خونه اجی ام هستم

😎نازی😎 :

وای کجا لفتی چوب خشک

سورنا :

اره شدم دیروز رفتم غسل دادم

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

سلاممممم

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

نازی هنوزاجی نیامده؟

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

مگه رفته تموم بازاربخره بیاره اخه دایی ام ورشکست کردخواهرت خخخ

😎نازی😎 :

خخخخخ مهسل

 پاسخ دادن