اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

❤❤ــــدلم.......

M..... :

ایلیا شاهزاده زندگیم :

یاشار :

ایلیا شاهزاده زندگیم :

یاشارچرامیخندی؟

یاشار :

همینجوری

یاشار :

راستی نیستت چندوقته

 پاسخ دادن