اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام من تازه وارد این برنامه شدم

★★★ :

شماتوتله طب بارداری هم هستین ارهه؟

پسرم عشق مامان باباشه 😊😊😊😊😊😊😊😊😊 :

اره هستم

★★★ :

پس درسته چن باراونجادیدم اسمتو

★★★ :

اینجاخیلی خلوته نسرین تله آبی خوبه اونجاهم مرد هست

پسرم عشق مامان باباشه 😊😊😊😊😊😊😊😊😊 :

منم اسمت اونجا دیدم عزیزم

اره اینجا خیلی خلوطه

یاشار :

مهدی🙋🙋 :

هوسم😂😂😂😂😂

 پاسخ دادن