اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام من تازه وارد این برنامه شدم

ایلیا شاهزاده زندگیم :

شماتوتله طب بارداری هم هستین ارهه؟

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

اره هستم

ایلیا شاهزاده زندگیم :

پس درسته چن باراونجادیدم اسمتو

ایلیا شاهزاده زندگیم :

اینجاخیلی خلوته نسرین تله آبی خوبه اونجاهم مرد هست

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

منم اسمت اونجا دیدم عزیزم

اره اینجا خیلی خلوطه

یاشار :

M..... :

 پاسخ دادن