اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام من تازه وارد این برنامه شدم

بارانا۱۰w :

شماتوتله طب بارداری هم هستین ارهه؟

]|I{•------» منو نینیم آرسام «------•}I|[ اعوذ با الله من القوم الشوهر💔😊 :

اره هستم

بارانا۱۰w :

پس درسته چن باراونجادیدم اسمتو

بارانا۱۰w :

اینجاخیلی خلوته نسرین تله آبی خوبه اونجاهم مرد هست

]|I{•------» منو نینیم آرسام «------•}I|[ اعوذ با الله من القوم الشوهر💔😊 :

منم اسمت اونجا دیدم عزیزم

اره اینجا خیلی خلوطه

😘زهراخانوووومم😘 :

مهدی🌷🌷 :

هوسم😂😂😂😂😂

 پاسخ دادن