اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام من تازه وارد این برنامه شدم

ایلیا عشق مامان :

شماتوتله طب بارداری هم هستین ارهه؟

نسرین مامان آرسام ۹۷/۱/۶ ومامان آرشام۳۴₩ :

اره هستم

ایلیا عشق مامان :

پس درسته چن باراونجادیدم اسمتو

ایلیا عشق مامان :

اینجاخیلی خلوته نسرین تله آبی خوبه اونجاهم مرد هست

نسرین مامان آرسام ۹۷/۱/۶ ومامان آرشام۳۴₩ :

منم اسمت اونجا دیدم عزیزم

اره اینجا خیلی خلوطه

یاشار :

M..... :

 پاسخ دادن