اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام تاتوی ابرو از نظر پزشکی برای پوست ضرر داره یا نه بعد از چه بیحسی استفاده بشه بهتره

 پاسخ دادن