اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام چی بخورم زایمان کنم

امیرعلی مامان اومد :

40 هفتمه

?فاطمه تمشکش پسمله? ???گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد???خدایا شکرت :

برو اتاق بیتا مامان آیلین

امیرعلی مامان اومد :

اتاقش کجاست

 پاسخ دادن