اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

س ببخشید کسی بچه اش حساسیت به پروتین گاوی داشته ؟

مریم :

مریم :

اره دوست من

فــــریال :

آره..اکثربچه هادارن

فاطمه?? :

اره بچه منم داشت

الله کریم :

دیگه کی خوب شد برای بچه ضرر داره

الله کریم :

راه درمان داره خیلی نگرانم

 پاسخ دادن