اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کمرممم درد میکنه زده به پاهام چیکار کنم؟؟

مریم خانم19هفته براسلامتی نینیش صلوات :

جواب بدین خانوما

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

زوده که از حالا

مریم خانم19هفته براسلامتی نینیش صلوات :

نمیدونم درد میکنه خیلی

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

من که داغونم از پادرد وکمردرد دیشب اصلا نخوابیدم ..میخوای بدتر نشی فقط سرپا نمون یا دراز بکش یا بشین که بهت فشار نیاد

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

بگو خیلی اروم برات ماساژ بدن برامن فقط با ماساژ خوب میشه

مریم خانم19هفته براسلامتی نینیش صلوات :

اره من ی ذره که سر پا وایمیسم این طوری میشم مرسی از این که جواب دادین

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

اره از همین من دیروز اشپزی کردم دیگه حس میکردم کمرم میخواد قطع بشه تا یکم شوهرم ماساژ داد دردش اروم گرفت روغن زیتون بزن

مریم و شاهزاده به دنیا اومده❤ 10اسفندامیرعلی مامان به دنیا اومد❤ :

یکم اروم با روغن زیتون ماساژ بده... استراحت کن اروم میشی

 پاسخ دادن