اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بچم ۲ ماهشه سفیدک گرفته تو دهنش چکار کنم

مامان محیامحنا(مهناز) :

ببرش دکتر برفک زره

مامان محیامحنا(مهناز) :

ملیسا?نفس مامانشه? :

برفکه.ببر دکتر

دارو میده

ثریا دختر نازم آمنه جون :

نیستاتین گرفتم براش تازه

مریم :

سلام نیستاتین بزن

مریم :

فــــریال :

برفک داره.نیستاتین بزن خوب میشه.به نوک سینه های خودتم بزن

 پاسخ دادن