اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بچه پسرم شیرک میخوره بالامیاره آبکی!!هرکی بلده بیاد سوال دارم!!نرگس بیاخواهر

پارسای مامان بدنیا اومد 8بهمن :

پسر منم بالا میاره

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

چجوریه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

پنیریه؟؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

چن وقتشه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

مامان پارسا

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

کسی بلدنیس

ملیسا?نفس مامانشه? :

دخمل منم تا20روز هرچی شیرمیخورد آبکی میورد بالا

بعد اون شد پنیری

ولی الا48روزشه خوب شده دیگ گاهی وقتا میاره بالا

ک اونم طبیعیه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

یعنی اشکال نداره

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ملیساجون پس چراشیر خشک روبالانمیاره

ملیسا?نفس مامانشه? :

میگن چون معدش کوچیکه اینجور میشه

دفعات شیردهی روبیشتر و حجمشو کم کن ک نیاره بالا.

sahar :

منم دخترم اینطور بود بردمش دکتر براش قطره نوشت الان خداروشکر بهتر شد

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خیلی کم سینه ام میخوره ولی همونارگ رگ میکنه شیرم زیادمیاد

ملیسا?نفس مامانشه? :

شاید شیرت خرابه

چندبار تمیز بدوش

اصن نذاره بمونه

بچت چن روزشه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

تمناچ قطره ای

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

۳۴روزه صب۸۰سی سی دوشیدم بازخوردبالاآورد

sahar :

متوکلوپرامید هر ۸ ساعت ۳ قطره

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

منم قطره میدم کولیک ایز

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

منم نرگسم بامنی؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من هر۱۲ساعت۵قطره

ملیسا?نفس مامانشه? :

خب ببرش دکتر

میبینی ک این روزا رفلاکس مد شده.

شاید خدایی نکرده داره.

البته فک نکنم چون میگی شیرخشک نمیاره

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خخخخ ن گلم نرگس دیگخ

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اها.باشه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

میگن آب نخورازآب خوردنه ملیسا!!شماآب میخوری؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ملیساالان تشنه نخوردم شیر واینا نمیخورم

ملیسا?نفس مامانشه? :

نه باباکی اینومیگه!!!!

تامیتونی آب بخور شیرت بیشترمیشه.

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

بنڟرتون شیرم خشک میشه اگه نخوره؟؟؟آخیه حیف میادزیاده

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

زیادمیخورم"!کارشناس تغذیه پرسیدم

ملیسا?نفس مامانشه? :

بدوش عزیزم واقعا حیفه شیرخودتو بذاری شیرخشک بدی

حتمابرو دکتر ببین مشکل چیه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

شیرم ک بالامیاره گشنه اش شیرخشک بهش میدم آروم میشه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

شوهرمیگه اصلانمیخام شیرش بدی شیرخشکش بده!!من حیفم میاد!سربچه اول نداشتم ولی این زیاده شیرم

ملیسا?نفس مامانشه? :

ببین اینادیگ جچور کارشناسین!!!

بخدامن موندم اینا کجا مدرک میگیرین!!

اصن یه وضیعه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

شیرخودمم ک میخوره آروغ زیاد میزنه وخیلی بزرگ ولی شیرخشک کوچولوصدامیده

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خخخ ملیساگفته فردابیایادت بدم!!کارشناسه

ملیسا?نفس مامانشه? :

اول برو دکتر

شیرت مشکلی داشته باشه خو میفهمن دیگه.

حیفه بخداااااال

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

میترسم ببرمش دکتریه داروو بیخوو بدن!!

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

باید برم حتما

ملیسا?نفس مامانشه? :

نرو بابا

حتما فردام میخاد بگه غذا نخور

خخخخ

اینافقط میخان جیب آدمو خالی کنن

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

شمارفتی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

تشنمه!!گفت وایستادم آب نخور

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من زیادآب میخورم

ملیسا?نفس مامانشه? :

نه من نرفتم میگم ک 20روز زیاد بالامیورد

مادرم گف زیاد شیرش میدی

الانم ک خداروشکر خوب خوب شده

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

دستت دردنکنه ملیساجون

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

بنظرت منم این هفته روصبر کنم۴۰روزشه یاببرمش‌ دکتر؟؟

ملیسا?نفس مامانشه? :

خب چن ساعتی آب نخور شیرش بده ببین چی میشه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

بازم خداروشکر خداحفظش کنه

ملیسا?نفس مامانشه? :

ولی رفتی پیش اون خره

بگو من باید دوسال آب نخورم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خخخ فعلاازصب نخوردم فقط چای نبات!!

sahar :

سعیده من از وقتی زایمان کردم ببخشید مدفوعم سیاه و بدبو شده تو هم اینطوری؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

نمیرم دیگه!!شوهرمم حرف تو،رومیگه!!مگه میشه آب نخورد

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

تمناازقرص آهنه!!منم سیاه وسفته

sahar :

اها ممنون گلم خیالم راحت

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

سوپ واینابامایعات بخور تاته شکم بره!!قرص اهن شکمو جم میکه بعد بو دارمیشه!عالی نوش دم کن بخور!من خوردم بهترشد

sahar :

سعیده زایمانت طبیعی بود؟

ملیسا?نفس مامانشه? :

اینقد آب گفتیم تشنم شد

پاشم برم دو سه لیوان بخورم

خخخخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

آبغورت بخور!!آلوبریز توغذات شربت ترشابخورباآب!!تادفع مدفوعت بیشترشه شکمت کاربده!!چن بارخوب میشی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خخخخ ملیسانه نخوررر

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

اره گلم دوبارطبیعی

ملیسا?نفس مامانشه? :

برم بخورم ببینم واس منم بالا میاره

ههههه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من دومی بو

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ملیسانشسته بخور گفته

sahar :

سعیده هنوز ترشح داری؟؟؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ملیسامن بع غذاحتماباید دولیوان پربخورم یه جا!!حالاواقعازیادمیخورم منکه بهش نگفتم زیادآب میخورم خ ودش گفت

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

نه گلم ترشح ندارم تو۱۴روزگی تموم شد کلا لک وهمه چی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

تازه۱۹‌روزگی ام نزدیکی داشتم ب چهل روز نکشیدخخخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

تمناشب زاییدی؟/ساعت چن

sahar :

زایمان اولت چی؟؟

ملیسا?نفس مامانشه? :

منکه همیشه میرم وایمیسم پیش ظرفشویی دو لیوان میخورم میام

توهم اینقدحرف اونارو گوش کردی شدی این

خخخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من ۲۴دی شب ساعت۱۰شب

sahar :

صبح ساعت ۸ کیسه ابم پاره شد و رفتم بیمارستان ساعت ۴ و نیم بعد از ظهر زایمان کردم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خخخ مثه من ملیسا!!

sahar :

من از وقتی زایمان کردم واژنم بوی بدی میده تو هم این طوری؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

وااای تمنامنم۸صبح پاره شد رقتم بیمارستا۱۱شدبستری کردم شبم زاییدم۱۰

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

زایمان اولم همبنجور کم بود لک واینا۱۵روز تموم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

اره تمتابو میکرد هرموقع لک میومد مفنامیک اسید خوردم لک بینی ام تموم شد

sahar :

منم لک بینیم ۱۰روزه تموم شد اما هنوز ترشح سفید دارم

sahar :

قرص چی؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ملیسااینجادارن اذون میگن منم تشنه یادماه رمضون افتادم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ترشحات سفیدت بو داره؟؟؟

sahar :

یکم بو داره نه زیاد

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

کپسول مفنامیک اسید!!لک بینی روقطع میکنه نه بو

sahar :

sahar :

بخیه هم خوردی؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ترشحات اگ بود داره اوناعفونته!باسرکه بشور توب بتادین بشین ولی لک هات بو میکرد طبیعیه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من ۴تاخوردم سریع خوب شد ازبیرون فقط داخلی نه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

توچن تابخیه خوردی/؟؟؟

sahar :

من هنوز هم تو آب و بتادین و نمک میشینم .بتادین خوبه برا عفونت؟؟

sahar :

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

میگن اره عفونت بعدزایمان!!خشک کننده بهت نزدن ت بیمارستان؟؟

sahar :

ولی بیرونیا باز شدن و چون سطحی بود دکتر گفت جوش و میخورن و جوش خوردن

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من اصلابهم گفتن بتادین نزن سشوارفقط بگیر!!

sahar :

نه فقط بم قرص سالیکسین دادن که بعد ۲۰ روز نخوردم چون شیرم خیلی کم شد

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من فقط بیرون داشتم شکرخدابازنشدن الان خوب شده اصلامعلوم نی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من فقط یه دونه ازاون کپسول گفت بخور!!وقتی توبیمارستان بستری شدم خشک کننده زدن گفتن چون کیسه آب پاره شده عفونتت نگیره بعد

sahar :

تو سرکه چقدر بشینیم

sahar :

من نزدن برام

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

هنوبچه دنیانیومده بودن زدن!!توسرنم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

سرومم

sahar :

اها شاید برا منم زدن جون سرم وصل بود بم و داخل سرم امپول میزدن

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

سرکه باآب قاطی کن بریزشیشه خانواده بعداینکه خودتوشستی بعدازهربارجیش بااون آبم خودتوبشور!!بادستماخشک کن تااون آب سرکه ب واژنت باشه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ازمن پرسید ب پنی سیلین حساسیت نداری؟؟چون میخام خشک کننده برات تزریق کنیم

ملیسا?نفس مامانشه? :

خخخ سعیده

خودتو بزن نفهمی بخور

باطل نمیشه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

شاید زدن برات چون گفت هرکی کیسه آبش پاره شه میزنبم

sahar :

من دخترم تو شکمم مدفوع کرده بود تو

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

هنونخوردم ملیسا!!

ملیسا?نفس مامانشه? :

به منم زدن

کیسه آبم پاره شده بود

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

نه من مدفوع نکرد یکم آب ازم اومد رفتم گفت کیسه آبت نیس ولی مشکوکی میزنم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

فعلابرام کارپیش اومد

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ممنون خواهرا

ملیسا?نفس مامانشه? :

من برم شام بپزم

الان دخملی بیدارمیشه

بای

sahar :

خوشحال شدم از آشناییت

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ممنون منم همینطور

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ملیساآب نریز

زندگیم(s:o:m)نرگس :

با منی ابجی؟؟؟

زندگیم(s:o:m)نرگس :

بچه الان ۳ ماهشهر بالا میاره، همشم آبکی دکتر بردم شربت داد بهتر شد ولی هنوزم بالا میاره، وزنشم بالا نمی رفت اصلا

 پاسخ دادن