اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کیاروغن کرچک خوردن چقدرش تاثیرداره .

💃🎹🎻 نانسی🎤🙆😘 :

سلام روغن کرچک واسه اونایی که شکمشون کار نمیکنه

سپیده :

میگن واس شروع دردزایمانم خوبه

💃🎹🎻 نانسی🎤🙆😘 :

یه کپسول روغن کرچک شکم بعد از ۸ ساعت کار میکنه

💃🎹🎻 نانسی🎤🙆😘 :

این دیگه نمیدونم

سپیده :

نانسی جان واسع شروع دردام میخوام بخورم

💃🎹🎻 نانسی🎤🙆😘 :

شنیدم اگه کسی زیاد ازش استفاده کنه خوب نیست واسه زنها

💃🎹🎻 نانسی🎤🙆😘 :

کاشکی یکی دیگه بیاد جواب سؤالت رو بگه

سپیده :

اشکال نداره خواهری

💃🎹🎻 نانسی🎤🙆😘 :

تویه نت سرچ کن

سپید..پسرم شنبه میاد :

وای سپیده انقد تحمل کردی چند روزم صبر کن چقد عجله میکنی. خدایی نکرده آخر بلایی سر خودتو بچت میاریا

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

من خوردم دردام شروع شد مجبور شدم سز کنم بچه مدفوع میکنه

سپیده :

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

دو قاشق ساعت یک دو قاشق ساعت چهار

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

صبر کن به وقتش

سپیده :

وای وای

سپیده :

زیادی خوردی دیگه

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

اگه وقتش نباشه سز میشی

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

من رفتم دکتر

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

دکتر بهم گفت

سپیده :

بعدش مگه نشون میده بچه مدفوع کردی6

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

سپیده :

چجوری خوب معلوم میشه

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

کیسه آبم پاره شد رنگ سبز بود

سپیده :

سپیده :

پس نخورم چون صبح دوباره معاینه دارم گفت اگه بازشده باشی بستریت میکنم

 پاسخ دادن