اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

من. دخترم. 6ماهشه پوست صورتش خیلی خشکه. بخاطر همین سبزه میشه آیا شما کرم. مرطوب کننده خوبی سراغ دارید

دوقلوهام :

Qvعالیه

دل آرام :

سیاه نمیکنه

سارا۱۶هفته ودخترش? :

ثمین خیلی خوبه‌در جا خوب می‌کنه

سارا۱۶هفته ودخترش? :

خواهرم دکتر برا دخترش تجویز کرد

دل آرام :

اسم کرمه ثمین هست

 پاسخ دادن