اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

حالم گرفته....

هلینا :

بیاحال من بردار

🍅🍎H+Z=A🍉🍓 :

چرا دوست من؟

الهام :

پنج شنبه رفتم ازمایش بتا دادم ۱۱۱.۵ بود

امروز تکرارش کردم البته ی ازمایشگاه دیگه شده بود۸۷.۱

الهام :

اخه چرا

هلینا :

شوهرخررررررهست

آیناز :

والاااااا..

👒شادی خانوم 👒 مامان شایان کوچولو :

تزریق hcg نداشتی؟

الهام :

نه نداشتم

خدا رو شکر بلاخره منم مامان شدم ? :

دقیق باید چند باشه بتا

 پاسخ دادن