اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانوما بنظرتون جوشانده که بخوری چقدر بعدش باد زایمان میاد سراغم..

آتنا :

جوشانده چیه

40w سولی :

باد زایمان رو میخوای چیکار؟؟

درد بیاد یا باد؟؟

خدایا جای من کجای دنیاته😔 :

دوروز معمولا.

خدایا جای من کجای دنیاته😔 :

برا من دوروز بعد گل گاوزبون زاییدم

راضیه۴۰ :

خب شما روزی چندبار میخوردین؟

 پاسخ دادن