اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها رفتم سنوگرافی بعد نوشته دیامتر بطن چپ مغزی۸/۸فوقانی نرمال یعنی چی

بهار :

بطن سمت چپ مغزش نرمال نیس

 پاسخ دادن