اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانماچیکارکنم حالت تهوعم خوب بشه دارم میمیرم بخدانمیتونم هیچی بخورم

آسمان :

سلام منم اینطور بودم هرکاری میکردم نمیشد و هیچی نمیتونستم بخورم تا ۵ ماهگی بچم که کم کم خوب شدم باید تحمل کنی

دیارجوونم :

وای کلااینجوری بودی من ازصبح تاشب اینجوریم اصلاخوب نمیشم

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۹® :

قرص دمیترون صبح وشب بخور عالیع..من تا5 ماهگی خوردم..نمیخوردم دراز کش تو خونه بودم

دیارجوونم :

اخه امروزاز بهداشت سوال کردم میگفتن زیادنخور ضرر داره وگرنه منم بادمیترون خوبم

دیارجوونم :

دکتره خودمم گفت اگه خیلی خیلی حالت بدشدبخور

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۹® :

نه بابا بخور من که دکترم بهم میداد روزی 2 تا میخوردم...وای چه روزایی داشتم اشکم درمیاد

عشقم نیلا۳۹w :

عزیزم شربتش را بخور عالیه اصلا ضر نداره من ۸ ماهمه دائم خوردم مشکل هم ندارم

عشقم نیلا۳۹w :

عزیزم شربتش را بخور عالیه اصلا ضر نداره من ۸ ماهمه دائم خوردم مشکل هم ندارم

دوقلوهام :

عزیزم

سیرابی بشدت برای تهوع خوبه

یا بِه رو رو آتیش بریون کن

بزار بالاسرت خیلی مفیده

?الهه? :

زنجفیل بزن تو چای

دیارجوونم :

الهه اصلاچایی نمیتونم بخورم

 پاسخ دادن