اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

فردا آنومالی دارم ، خیلی هیجان دارم شب خوابم نمیبره

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

یادش بخیرمنم خیلی خوشحال بود!!!

🌹🍃leila40w2d🍃🌹 👶aga roham1tir amad👶 1397/04/01 :

اگه گذاشت از مانیتور فیلم بگیر من گرفتم

 پاسخ دادن