اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بعد از واکسن دوماهگی کمپرس سرد چقدر باید گذاشت؟

مهدیس خدایا امیدم تویی :

روز اول کمپرس سرد روز دوم کمپرس گرم عزیزم

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

دکتر ساعت گفت یادم نیست

مریم😊😊 مامان محمدیوسف😍😍 :

ببین بچه چطوره

نی نی من که کمپرس سرد اذیتش میکرد

فقط گرم براش گذاشتم

زودی جذب شد و درد هم نداشن

مریم😊😊 مامان محمدیوسف😍😍 :

زندگیم(s:o:m)نرگس :

اگه صبح زدی تا عصر کمپرس سرد بعدش کمپرس گرم بزار

❤زهره گلی مامان دخترناز❤ :

سلام تا یه روز یا دوروز بذار براش

یه کهنه از کهنه‌های خودش اگه داره خیس کن آبشو بگیر بذار فریزر تا قشنگ حالت یخ بشه

بعد از رو لباس براش بذار

 پاسخ دادن