اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ملیسابیا!!اوناک نوزاد دارنم بیان سوال دارم!!!

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ملیسای سرب هواااا

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

مادر نوزاد نبود؟؟؟؟

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

عسل جون شماشکم نوزادتون چن روزی کارمیکنه

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

من هرروز.ولی این هفته دو روز دو روز شکمش کار نمیکرد

ملیسا?نفس مامانشه? :

ببخش سعیده

پوشک بچه عوض میکردم دستم بند بود

ملیسا?نفس مامانشه? :

واس منکه روزی 3/4 بار کار میکنه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

پسرمنم هرروز کارمیکرد

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

اماالان دوروزی بارشده

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خخخخ ملیسااشکال نداره

ملیسا?نفس مامانشه? :

الان کار نمیکنع؟؟؟

ملیسا?نفس مامانشه? :

وای دختر یه جابند شو منم بیام

خخخ

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من ازوقتی قطره میدمش کمترشده میتونه ازقطره باشه!وگرنه روزسه چهاربارمیکرد

ملیسا?نفس مامانشه? :

ینی چی بار شده

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خخخ هستم

ملیسا?نفس مامانشه? :

چه قطره ای؟؟؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

سه چهاردفعه مدفوع میکرد

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

قطره کولیک ایز

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ازاونه؟؟ملیساقطره بهش میدادی آره؟

ملیسا?نفس مامانشه? :

شایدم شیر کم میخوره بخاطر اونه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

چن بارشکم دخترت کارمیده؟

ملیسا?نفس مامانشه? :

من دایمتیکون میدم بهش.

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ن شیرخوب میخوره!!شیرخودمترمیخوره شیرخشکشومیخوره

ملیسا?نفس مامانشه? :

گفتم ک کم کم 3/4بار میره.

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

من که شکمش کار نکرد دل درد گرفته بود به خودش فشار میاورد و گریه میکرد...اگه بچه ات آرومه اشکال نداره

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

تواین قطره دایمتیکلونم داره

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

اوایل 3.4 بار کار میکرد الان روزی یکبار یا دوبار

ملیسا?نفس مامانشه? :

ببین ینی میخای امروزم آب نخوری؟؟؟؟

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

نه دیگه

ملیسا?نفس مامانشه? :

عسل واس تو جن ماهشه

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

پسرمنم دل درد داره عسل بی تاپه گ و ز میده

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

آب نخوردم شبرم بدمزه ست؟؟/

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

چای ام نمیتونم بخورم دندونم درد میکنه

ملیسا?نفس مامانشه? :

وای سعیده!!!!

خب ببین امروزو بخور

ببین باز بالا میاره

شاید خوب شده ک بالا نیورده.

اگ بازم بالا اورد

خب همون شیرخشکو بده

نمیتونی ک آب نخوری.

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

شوهرمم مثه تومیگه ملیسا میگه شیرخشک تنهابده!!نمخام شیربدی آبم بخور

ملیسا?نفس مامانشه? :

ببین سعیده نفخ داره

4/5قطره عرق نعنا بده بهش

خودتم میتونی بخوری

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ملیسازیادی آب میخوردم ها!!الان سینه ام خالیه احساس میکنم!!بی آبی بده!!

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

اتفاقاالان خوردم

ملیسا?نفس مامانشه? :

توحرف منوگوش کن امروز آب بخور ببین بالا میاره یا نه

ملیسا?نفس مامانشه? :

چی خوردی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

ملیسایه بارب پسرم دادم خیلی شکمش صدامیداد اذیت شد دیگه ندادم فقط خودم میخورم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

باشه ازالان شروع میکنم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

عرق نعناع

ملیسا?نفس مامانشه? :

ببین لک لک خیلی تعریف میکنن توهم داری؟؟

من الان زدم دان بشه

بیا بریم بینیم چجوره!!!

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خیلی ام تشنمه!!یه لیوان پرمیخورم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

من یه دفعه نصب کردم بدردم نخورد پاکش کردم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

کد ملی میخاد

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

راستی دخترت چن کیلوست؟؟

ملیسا?نفس مامانشه? :

بببن برم ناهار درس کنم

از رستوران خبری نشد

خخخ

ملیسا?نفس مامانشه? :

میگن بجاکدملی میتونی 10تا0بدی.

ملیسا?نفس مامانشه? :

الان نمیدونم40روزگیش5/300بود.

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

خخخ بروگلم

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

باشه ممنون رفتی خوب بود ب منم خبربده بیام لک لک

ملیسا?نفس مامانشه? :

باز نیسی کجا رفتی؟؟؟؟

ملیسا?نفس مامانشه? :

باشه بای

الهی قربون پسرم بشم???? :

عسل مامان الینا بیا

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

من اومدم تو نیستی...خخ

الهی قربون پسرم بشم???? :

عسل تو همون عسل مشهدی هستی؟؟

فرزین کوچولو به دنیا اومد :

سلام پسرم دو ماهشه مدفوعش ابکی کش داره نمی دونم چرا اینجوریه به نظرتون خطرناک نیست

 پاسخ دادن