اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام من تازه واردم?برم دکتر

النا👧💇 :

اخه هرکی سوال میپرسه باید بردکتر?

النا👧💇 :

عع چرا سوالم ثبت نشده توگفتگو هام?

هلنا(14) :

هلنا(14) :

بعضی سوالات شاید یه کلمه ناجور توش باشه ثبت نمیشه

یاشار :

یاشار :

نفس هلناکارتون دارم

یاشار :

کجابایدپیداتون کنم خیلی واجبه

هلنا(14) :

هلنا(14) :

سریع کارتو بگو

علی 🙋‍♂️🙋‍♂️ :

الن خوابیدی کارت دارم

⚘حلما⚘ :

سلام منم تازه واردم

 پاسخ دادن