اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام ابجیا میخام بدونم برنامه هس ک وصل کنم رو گوشی شوهرم ک هرکه پیام بده برامنم بیاد یا وصل کنم روگوشی خودم

*فاطی و دخملش دنیز* :

ن منکه نشنیدم

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

چرا ب شوهرت شک داری

سورنا :

اخه یه دفعه یکی گفت نفهمیدم چی بود اسمش

سورنا :

نه همیمجور برا اعتیاد

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

من ک نشنیدم اجی برو از نت سرچ کن

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

حدیث دردسربود فک کنم

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

اگه پیدا کردی ب منم بگو

😎نازی😎 :

خوبی سورنا

مریم به انتظار گل پسرش :

نکنید دردسر میشه براتون بهترین راه اعتماده خیلی ادم عذاب میکشه

الیسا ? علیسان :

با شک و تردید این خودتی که اسیب میبینی

عشق آقامونم❤❤ :

من خط شوهرم یکماهه دستمه

عشق آقامونم❤❤ :

اومد برامن اینترنت بخره اشتباهی زد براخودش گوشیش سادس خطشو داد به من خودشم رفت شهرستان منم خط خودمو بهش دادم

💕asal💑 :

برنامه کنترل نامحسوس در بازار

باران...پـــــــسرم تاج سرم❤❤❤❤ :

ای بابا اینکارا چیه...فک کن شوهرت بخواد خط تو رو کنترل کنه چ حسی داری؟؟تو زندگی مشترک اولین ومهمترین چیز اعتماد هس

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

برو تو بازار بزن دایورت پیامک رو گوشی شوهرت نصب کن

 پاسخ دادن