اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

مژگان جون کجایی چندوقته نیسی بیا ببینم رفتی سونو برا وزن پسملت

Zahra76. 40W :

شما آخرین سونو کی رفتی؟

Zahra76. 40W :

من 36هفته و1روزم بود رفتم 2660بود

 پاسخ دادن