اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

من خالای صورتمو برداشتم اما بازم دراومده اگه بازم بردارم خوبه یا دوباره درمیاد

یا دکترمو عوض کنم؟

دکتر حمیده آقائی :

ممکنه یک خال نیاز به چند جلسه درمان داشته باشه. حتما برای این کارها پیش متخصص برید.

 پاسخ دادن