اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بچه ها.دخترم سه ماهشه اصلا سینمو نمیگیره.میخوام بذارم تودهانش جیغ وداد راه میندازه.میخوادبالابیاره.هیچ راهکاری ندارید؟

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

وای دختر منم شبا اینطور بود حالا روزا هم شده...میخوام ببرمش دکتر

مامان محمد یاسین :

شاید حامله هستی شیرت تلخ شده

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

فقط اینکه راه برو و زوری بزار دهنش بخوره

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

دلش درد نمیکنه یا جایی مث گوشش

ونوس :

شوهرم چشیدمیگه شیرت تلخه

ونوس :

شباتوخواب بیدارش میکنم بهش میدم میخوره.ولی روزانمیخوره

ونوس :

چند روزپیش پریودبودم

زهرا zzz :

اگه گشنه اش باشه خودش میخوره

ونوس :

اصلابه زور نمیخوره.سرشوتندتندتکون میده و گریه میکنه و نمیخوره

ونوس :

دلم براش سوخت شیرخشک بهش داد اونم اولش مقاومت میکرد بابدبختی گذاشتم دهانش خوردوخوابید

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

عزیزم معلومه شیر خودت هم بخوری واسه ما تلخه...واسه بچه یک مزه ی دیگه اس

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

ونوس فکرکنم سرش یا گوشش درد میکنه دختر منم3 روزه اینطور شده سرش تکون میده و نمیخوره

ونوس :

مامان الینا توچکارمیکنی وقتی نمیخوره؟

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

ونوس جان وقتی نمیخوره راه میرم یکم خسته که بشه میزارم دهنش ولی راه میرم تا بخوره

ونوس :

چند روزبودتوبیداری سینه راستمو نمیگرفت.از دیروزتاحالادوتاشو نمیگیره

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

یا دراز کش بهش شیرمیدم

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

ولی الان 3 روزه به زور باید شیرش بدم و بخوابه...گوشاش میکشه و موهای کنار گوشش میکشه فردا میبرمش دکتر

ونوس :

همشوامتحان کردم هیچ جوره نمیخوره.دیگه عصبیم کرده

ونوس :

رفتی دکترحتماخبربده چی گفته

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

ببین احتمالا جاییش درد میکنه...دست روی شکمش بمال یا گوشش ببین چه عکس العملی نشون میده حتما ببرش دکتر

ونوس :

من امروزبردمش واحدمشاوره شیر

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

فردا صبح میبرمش دکتر...چون واقعا دخترم 3 روزه اذیت شده.خودمم خواب و خوراک ندارم

ونوس :

گفت لابدعطری مامی چیزی استفاده کردی ازسینت زده شده

ونوس :

دخترمن قبلایکسره تو هرشرایطی درحال مکیدن بود

fatemeh :

ونوس جون بادوم بخور دلستر بخور حواست به خورد و خوراکت باشه شاید یه چیزی میخوری که شیرت بدمزه میشه نمیخوره

fatemeh :

عطر اینا هم تاثیر داره.

ونوس :

من روزی یکی دوباربهش شیرخشک میدادم احتمال داره بخاطراین دیگه سینمو نمیگیره؟

fatemeh :

شاید اونم علتش هست نباید بهش شیر خشک میدادی.بچه شیر خشک میخوره دیگه سینه رو نمیگیره

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

شاید بخاطر شیر خشک باشه اگه جابیش درد نمیکنه

ونوس :

کارم شده گریه کردن.خیلی عصبی میشم وقتی سینمو نمیگیره

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

ولی به نظر من یک چکاپ کامل ببرش شاید مشکلی باشه...بخدا همین منم اینقدر حرص میخورم

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

عزیزم شایدکلم،سیریاپیازخام خوردی

ونوس :

بنظرتون شیرخشک روقطع کنم احتمال داره دوباره شیرخودموبخوره؟

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

هرچند عصبی بودن ما کار بدتر میکنه شیر بدمزه میشه نمیخوره

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

بهش دیگه نده تاشیر خودت بخوره

ونوس :

ن بخدا هیچکدوم ازاینارو هم نخوردم

ونوس :

گشنه میمونه دلم براش میسوزه

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

اره شیرخشک بهش نده تاخوب گرسنش بشه سینتومیگیره

مریم به انتظار گل پسرش :

ببرش دکتر ببینه اگه مشکلی هست دکتر میگه

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

دارویی مصرف نمیکنی مثه آنتی بیوتیک،و...که شیرت تلخ شده؟

ونوس :

دکترا هم اصلادرست وحسابی برای آدم وقت نمیذارن.نهایتامیگه شیرخشکیش کن

ونوس :

سرماخورده بودم قرص سرماخوردگی ودیفن هیدرامین میخوردم

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

عزیزم شایدبخاطرهمونه شیرت بدمزه شده نمیخوره

ونوس :

دقیقا ازوقتی سرماخوردم اینجوری شد

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

خب پس مطمئن باش ازهمونه اگه بهترشدی داروتوقطع کن خوب میشه شیرت

ونوس :

ماسک هم میزدم که اون نخوره.بخاطراین نیست؟نکنه ازماسکم ترسیده

ونوس :

دارومو دوروزه قطع کردم.ماسکم از دیروزدیگه نزدم

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

آجی هم بخاطردارته هم بخاطرماسکت

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

آجی یه کارکن

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

شیرتوبدوش بریزتوشیشه اگه خوردبدون ازماسکت ترسیده اگه نخوردبفهم تلخه شبرت

ونوس :

مشکل اینه شیرم اصلادوشیده نمیشه

ونوس :

ازاول همینجوربود.بجز بمکه تابیاد

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

بادست چی؟

ونوس :

نمیشه اصلا

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

ای بابا

ونوس :

شیرم ازاول اونقد نبودکه بشه دوشیدش

ونوس :

مشکل یکی دوتانیس

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

چندوقتشه آجی

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

ونوس جان منم مث توام شیر ندارم

ونوس :

اگه سینمو نگیره بیچارم.چون کولیک داره ومدام درحال گریه س.بامکیدن آروم میشه فقط

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

حتما اگه دیدی اینطوره یک چکاپ کامل ببرش..من فردا دخترم بردم میام بهت میگم دکتر چی گفت

ونوس :

سه ماه

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

شایدشیرنداری خسته میشه مک بزنه

ونوس :

مامان الینا تو هم اصلاشیرت نمیریزه؟

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

آخی....الهی بگردم

ونوس :

وقتی میخوره صدای قورت دادنش میاد.وزن گیریش خوب بوده

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۲® :

آره من اوایل میریخت اینقدر مادرشوهر گفت شیرت خوبه و چربه ..بیجاره شدم الان به زور میاد

ونوس :

امروز یه خانمی رو توواحدمشاوره شیر دیدم، خودبخودشیرازسینش میریخت.اینقد حسودیم شدکه نگو

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

منم شیرم باشیردوش دوشیده نمیشه بادست شایدیه ذره بیاد

ونوس :

آره مال منم بادست چندقطره میاد

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

چه بدبختیایی داریم ما مامانا

ونوس :

سه ماهه دخترم دنیا اومده اندازه سه سال پیرشدم بس که بخاطرش حرص وجوش خوردم

😊مائـــــ❤ـــده🙋 :

اره بخدامنم پسرم ‌چهارماهشه ازبس حرصوبی خوابی دارم داغون شدم

ونوس :

تابزرگ بشه فقط خداخودش بهم صبربده

 پاسخ دادن