اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ببخشبد نوزادم مدفوع سبز شل میکنه با دانه سفید بزرگ کسی میدونه چرا ؟

مهدی کوچولوم :

گوشاش دردمیکنه واسه همون.نگران نباش چندروزبعدخوب میشه

الله کریم :

رنگ مدفوع نوزاد ۲۰باید چه رنگی باشه

آسمان :

الله کریم :

مال نوزادمن سفید میشه یه وقتایی

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

سفید؟؟!!!"

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

سبز قطره میدیش؟؟قطره لولیک ازاون میتونه باشه!!وگرنه پهلوهاش سرماخورده

 پاسخ دادن