اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام به همه

نازنینF :

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

فرشته :

خوبید بچه ها

فرشته :

تله طب چحوریه؟ من گیج شدم

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

مرسی گلم خوبم تو خوبی

نازنینF :

مرسی تو خوبی ;-)

نازنینF :

تازه واردی؟

فرشته :

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

منم ۳ روزه وارد شدم

فرشته :

چیا داره؟

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

خوب فرشته بچه کجای

نازنینF :

چیزی نداره خخ

فرشته :

تهران

هیچی نداره؟

نازنینF :

سوالات بارداری و غیربارداریتو میتونی اینحا با دوستات مطرح کنی و راهنمایی بگیری

فرشته :

چجوری دوست پیدا کنم؟

نازنینF :

نه هیچی نداره خخ

نازنینF :

اتاق بزن با خانما آشنا شو کم کم دوست میشین

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

اینجا همه با هم دوستن منم این سوالو کردم همین جوابو گر فتم فرشته جون

فرشته :

مرسی بچه ها

نازنینF :

خاهچ دوست منヅ

 پاسخ دادن