اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام ..کسی بوده که تو38هفتگی بعد معاینه لگن دردش بگیره...واینکه میگن بعدمعاینه خون میاد ...اگه خون بیاد باید بریم بیمارستان یا مهم نیست زیاد

مامان ایلیا و اتیلا جونی :

من ۳۷ هفته معاینه کردم فرداش بدنیا امد بچم اگر خونت کم بود عیب نداره نرو

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

مامان ایلیا ازتو خون اومد..اگه درحدلکه بود یعنی نرم ..

مامان ایلیا و اتیلا جونی :

من ازم خون امد ولی همرا با ترشحی بود که خیلی غلیظ و چسبونکی بود دکترم گفت دهنه رحمت باز شده

مامان ایلیا و اتیلا جونی :

اگر معاینه شدی دیدی خون هست ولی کم عیب نداره نرو ولی دیدی زیاده حتنا برو

 پاسخ دادن