اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

حوصلم سررفت کسی هس

🎶ملودی و دختر نازش🧚🏻‍♀️13 ماهه😍 :

کسی هس

مهدیس :

مهدیس :

خوبی ملودی

🎶ملودی و دختر نازش🧚🏻‍♀️13 ماهه😍 :

🎶ملودی و دختر نازش🧚🏻‍♀️13 ماهه😍 :

الحمدلله

🎶ملودی و دختر نازش🧚🏻‍♀️13 ماهه😍 :

تو خوبی

نازلي.. :

نازلي.. :

خوبين

مهدیس :

قربونت من خوب نیستم

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

آهای انتر اون روز چه مرگت بود گفتی من خودم رو میگیرم ؟ چرا این حرف زدی؟

نازلي.. :

چررررا

مهدیس :

سلام نازنین جون چطوری

نازلي.. :

نازلي.. :

نازگل چشه

مهدیس :

کوفت نازگل مغروربیدی تو

مهدیس :

دیونه شدع خخخخخ

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

کجا من مغرور هستم مهدیس مگه چی گفتم ؟ بخدا من مغرور نیستم

مهدیس :

دوستان اصل بذین اشناشیم

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

خحخخخ نازنین جون آخه مهدیس اونروز به من گفت مغرور وقت نداشتم جوابش بدم الان اومدم خخخخ

مهدیس :

دلخورم ازذستت ی وفایی مغروری

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

مهدیس با تو هستم چرا این حرف زدی؟

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

مهدیس چیکار کردم خبببببب؟

نازلي.. :

من نازنينم از ابادان

مهدیس :

حوصله بحث ندارم

داشتم باهات میحرفیدم رفتی ج ندادی

مهدیس :

خوشبختم نازنین

نازلي.. :

مرسي گلم

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

بیخیال خب بابا به دل نگیر حتما من اون لحظه کاری برام پیش اومده خب

مهدیس :

خاهش نازی

مهدیس :

باشع بیخیال

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

بخشیدی منو؟

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

مهدیس بخدا من تو اتاقم صدات زدم برو ببین تو دوست منی

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

اینجا تو این برنامه همه باهم دوست و خواهریم کسی مغرور نیست

مهدیس :

بخشیدم توروبه شوهرت خخخخ

مهدیس :

اوکی همه دوستیم ولی نازگل مغروره

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

انتررررررررررر خحخخخ چیکار به شوهرم داری خخخخخخخخ

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

بخدا نیستم.

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

مهدیس :

تل داری

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

مهدیس :

 پاسخ دادن