اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانم عشقمه میشه بیای؟

خداجونم شکرت :

جانم

جانم

فاطمه?? :

تو اتاق قبلی گفتم فرنی روچجودرست میکنی؟

فاطمه?? :

الان خوندم گلم ممنون

خداجونم شکرت :

خواهش میکنم عزیزم

 پاسخ دادن