اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کیاسزارین شدن

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

خداجونم شکرت :

مهدیس :

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

مهدیس :

بهت ون سوندوصل کردن دردداشت

مهدیس :

خوبی حدیث

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

نه درد نداشت قلقلکت میاد

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

مرسی آجی

❤️ملودی و جوجه کوچولوی ١٠ماهه❣️❣️❣️ :

سوند درد نداره

❤️ملودی و جوجه کوچولوی ١٠ماهه❣️❣️❣️ :

پیش خودم واسه یه نفر وصل کردن اصن انگار نه انگار

مهدیس :

من ازسونذمیترسم

❤️ملودی و جوجه کوچولوی ١٠ماهه❣️❣️❣️ :

من از آمپول بی حسی میترسم

میترسم بزنن فلجم کنن

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

آره درد نداره

مهدیس :

مال من خیلی دردداشت پدرم دراومد

گلیب :

سوند چیه

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

نه ملودی جان من اولش ترسیدم درد نداره بعد چند ساعت دوباره به روال عادی برمیگردی

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

ولی جایه بخیه هام 6ساله گذشته هنوز سرن

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

مهدیس توناز نازی بودی خخخخخ

خداجونم شکرت :

واسه من بی حسی زدن بعد سوند وصل کردن نفهمیدم

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

من که درد نداشت

خداجونم شکرت :

منم نفهمیدم بعد عملمم انقدر مسکن زدن ک بازم زیاد درد نداشت

مهدیس :

حدیث من ازسوندمیترسم بخاطرهمو نمیخام حامله بشم

خداجونم شکرت :

مال من جاش رو پوست سفیدم خیلی زشت بود پماد الفا گرفتم زدم با عسل عالیه

مهدیس :

سوندبهم وصل کردن جیغ زدم خراب وصل شدیکی دیگه وصل کردن گفتن تکون نخور خخخخه

مهدیس :

من سزارینم عمودی هس سخته

خداجونم شکرت :

چرا عمودی پس

مهدیس :

نمیدونم

مهدیس :

دکتراکورهستن

خداجونم شکرت :

خخخخخ

 پاسخ دادن