اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

نسترن از دهدشت آبجی الان پیامت دیدم اره رسیدم ساعت ۷

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

بسلامتی انشالله ابجی

پرستو پرررر :

ممنون عزیزم

پرستو پرررر :

راستی بچه ات چیه

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

شبکه دنا از صب تا حالا معلوم نی چی پخش میکنه.. هوا هم بارونی و برفی.هیچ کاری نمیتونن امشب انجام بدن حتی اگ کسی زنده مونده باشه هم از سرما میمیره

پرستو پرررر :

وای ایقد دلم میخواد یاسوج بودم جزئیات ببینم حیف

پرستو پرررر :

اره تو اون سرما

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

شبکه یاسوج ک هیچی نشون نمیده

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

شبکه خبر بیشتر میگه

پرستو پرررر :

کاش حداقل یه نفر هم که شده زنده بیرون بیاد

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

پرستو خودت اصالتا یاسوجی هستی؟چندسالته

پرستو پرررر :

اره یاسوجی هستم ۲۴سالم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

گوشی یکیشون فعلا زنگ میخوره قراره ردیابی کنن

پرستو پرررر :

میگم مال کدوم طایفه از دهدشتی

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

منم ۲۲ سالم

پرستو پرررر :

خدا کنه زنده باشه

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

پ لری خوبه

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

نی نی هم داری؟

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

من طیبی ام.. کرائی ام.. تو چی

پرستو پرررر :

ها لرم

پرستو پرررر :

خوشبختم من بابام جدش مالخانی ولی مامانم طایفه خاصی نداره مال روستاها کره

پرستو پرررر :

اتفاقا همسایه طیبی زیاد داشتیم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

روستایی ک ایگی نبلدم کو قسمته

پرستو پرررر :

نی نی نه ندارم ی مشکلاتی داشتم قراره عید آقدام کنم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

والا مو زیاد از طایفیل نیشناسم...

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

انشالله بسلامتی

پرستو پرررر :

تو جاده اصفهان هست بعد از کریک و سر تنگ اون طرفا بزنجش

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

چندوقته عروسی کردی؟مو یسال و ده ماهه

پرستو پرررر :

سلامت باشی

پرستو پرررر :

من همین فروردین که بیاد میشه یه سال

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

ینی طرفل تراب و کوشک و اینو؟

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

خوشبخت باشی انشالله

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

ما خمون اصالتا ایدنکی ایم.. ایدنک بلدی؟

پرستو پرررر :

کوشک و تراب نمیدونم کجاست پاتاوه اگر شنیدی نزدیک اونجاست در کل جاده اصلی از یاسوج که بخوای بیای سمت اصفهان سر نبش جاده میره داخل ۳۰دقیقه راه بیشتر نیست نزدیکه

پرستو پرررر :

نه بلد نیستم ینی نوشتنش نمیدونم درست خوندم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

لنده بلدی؟نزدیکای لنده

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

اها فک کردم جاده اصفهان از طرف دهدشت رو میگی

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

خونتون لار؟سحت نیست دوری از خانوادت؟

پرستو پرررر :

اره لنده بلدم

پرستو پرررر :

راستی ی گروه واتساپ داریم ی نورابادی یه دوتا قسمی و و اهوازی و دوتا استان فارسی خلوت اگر خواستی بیا

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

مو اصن وات ندارم والا وگرنه میومدم

پرستو پرررر :

اره لاره اولش سخت ولی عادت کردم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

شوهرت اهل کجاست؟یاسوجیه؟

پرستو پرررر :

شوهرم نه غریبه مال اطراف شیراز

پرستو پرررر :

دوتا دوست داشتم یکیش فک کنم لنده ای بود

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

وووی هوا ک بارونی ایبو نت هم کم کم تق و پوق ایکنه خخخ

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

واقعا؟فامیلش یادت نیا

پرستو پرررر :

نژاد تقوی و نوشادی

پرستو پرررر :

ایچو هوا خوبه

پرستو پرررر :

یکیش هم فامیلش افشون بی

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

والا فک‌نکنم هیچ کدومش بشناسم لنده ای فامیلل نداره

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

ن ایرو بارونیه اما سرده خوبه. سی مو ک باردارم گرمم ایبو عالیه خخخخ

پرستو پرررر :

مو هم بد گرمام

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

هلا باردار نوابیری ک لباسل یکی یکی دربیاری پرت کنی اوور.. سعی کن یجوری تنطیم کنی بارداریته ک بخره و زمستون اما بچت من فصل خوبی دنیا بیاد مثلا مو تیرماه باردار وابیرم الان ک ادم گرمی ایکنه هوا خوبه.. بچه هم فروردین دنیا ایا ک ن گرمه ن سرده

پرستو پرررر :

وای مو خوم خوم کهیر دارم پدرم در اومد از گرمی بدن و خارش موندم اون موقع چه کنوم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

بچم پسره ببخشید تازه دیدم این پیامتو

پرستو پرررر :

خدا حفظش کنه برات

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

ممنونم عزیزم انشالله روزی خوت

پرستو پرررر :

ان شالله

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

لار تا شیراز چقد راهه؟

پرستو پرررر :

طبیعی میخوای زایمان کنی یا سزارین

پرستو پرررر :

۴ساعت و نیم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

اووف خیلی راهه

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

والا از هردوتاش ایترسوم

پرستو پرررر :

یاسوج هر کی میخواد بره بندرعباس میان از ایتجا رد میشن

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

ولی طبیعی بهتره

پرستو پرررر :

ها طبیعی بیار

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

طببعی ادم زیتر سرپا ایبو.. شکمش زی ایره عقب نیخو هم زیاد سرجا بمونه ادم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

شوهرم قبلا شیراز خدمت ایکه نقطه ب نقطشه بلده اما مو نه

پرستو پرررر :

البته ایما شیراز هونه ایسونیم سی بعدا

پرستو پرررر :

شیراز سی کار بهتره

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

انشالله.. ولی ما نمعلوم کورو خونه بسونیم بخاطر کار شوهرم ک جامون ن مشخصه ولی همی یا شیراز یا یاسوج ایسونیم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

کار شوهرت چنه

پرستو پرررر :

داخل بانک

پرستو پرررر :

کار شوهر تو چیه

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

نظامیه

پرستو پرررر :

به سلامتی موفق باشه

 پاسخ دادن