اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام آجیا...امروزرفتم آنومالی

مامان‌آدرین31w :

مامان محمدکیان31w :

افسانه وگل پسرش علیرضا...خدا۲۶تیربهترین هدیشوبم داد? :

ازشانس بدم باچه ذوقی رفتم وچی شد...سونویی که همیشه میرفتم نوبت نداشت...رفتم جای دیگه نگوبدترین سونوی انزلی بود...

افسانه وگل پسرش علیرضا...خدا۲۶تیربهترین هدیشوبم داد? :

چیزخاصی نگفت وگفت جنسیتم مشخص نیست ولی احتمال خیلی زیاد دختره خداروشکر

مامان محمدکیان31w :

افسانه وگل پسرش علیرضا...خدا۲۶تیربهترین هدیشوبم داد? :

دکترمم گفت من اصلا این سونوروقبول ندارم وبایدتکراربشه

افسانه وگل پسرش علیرضا...خدا۲۶تیربهترین هدیشوبم داد? :

خیلی ضدحال خوردیم

معصومه و پسرش23w :

به منم انومالز گفت ۷۰ درصد دختره امروز رفتم یه سونو دیگه گفت پسره

*فاطی و دخملش دنیز* :

سونو انومالی مهمه از جای خوب بوقتش وقت بگیر برو

 پاسخ دادن