اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ببخشید کسی هست که سنو گرافی دوازه هفتش Ntیش بالای ۲/۲باشه

ساراماماپسردختر? :

دکترت چی بهت گفت

ساراماماپسردختر? :

۳به بالا خوب نیست نگران نباش

🎶ملودی و دختر نازش🧚🏻‍♀️13 ماهه😍 :

نگران نباش

🎶ملودی و دختر نازش🧚🏻‍♀️13 ماهه😍 :

 پاسخ دادن