اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام اگه غربالگری اول خوب باشه میشه انومالی را نروم

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

نه عزیزم باید بروی

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

ان تی یه چیزه انومالی ام ی چیز جدا

تو انومالی قلب و تشکیل شدن بقیه جاها بررسی میشه که تو ان تی ممکن نیس

معصومه :

خیلی ممنون

معصومه :

تو چن هفته میفرستن

معصومه و پسرش23w :

ان تی و ازمایش خونش که واجب ولی انومالی سونو واجب ازمایش خونم دکتر تشخیص میده بدی. یا نه

معصومه و پسرش23w :

تو ان تی پشت گردنو تیغه دماغو میبینن تو انومالی قلب و مثانه معده انگشتا و دور سر میبینن

معصومه و پسرش23w :

جنسیتم صد درصد میگه

دوقلوهام :

اینا سونو داخلیه؟؟

معصومه :

تو چن هفته میرن

 پاسخ دادن