اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

من دارم‌میرم‌برای زایمان دعام کنید بچه ها خداحافظ

آتنا :

سلام عزیزم ان شا الله بسلامتی بیای

لیندا?خدا جونم دستمو رها نکن ?(د) :

بسلامتی گلم انشاالله زایمان راحتی داشته باشی بحق بی بی فاطمه زهرا صحیح و سلامت بیایین بیرون

هلنا(14) :

انشالله خیره هر چه خدا بخواهد

?فرشته?منتظر نی نی :

چشم حتما، توهم برا ماهایی که منتظریم دعاکن

96/12/26*£Łɦムℳ* :

سلام عزیزم ان شالله بسلامتی عزیزم

مامان ایلیا و اتیلا جونی :

حتما دوستتون دارم‌

96/12/26*£Łɦムℳ* :

دردات شروع شده یاسزارینی

96/12/26*£Łɦムℳ* :

چندهفته ای

سارا :

عزیزم بسلامتی یی خاستی دادم که امروز بشه

سارا :

برام دعا کن یادت نره

❥vroOojakam✌?17ʬ? :

انشاالله بسلامتی زایمان راحتی داشته باشی

??سانازم.(د)?? :

ان شاالله ب سلامتی زایمان کنی ماهم دعا کن

مامان ایلیا و اتیلا جونی :

نه طبیعی

زهرا☺ عشق من به دنیا اومد :

موفق باشی گلم نترس هرکی سنگین کرد خودش سبک میکن به سلامتی به دنیا بیاد

 پاسخ دادن