اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها کسی دکتر گوارش خوب تهران سراغ داره من بعذ زایمانم مشکل روده پیدا کردم

خدایا جای من کجای دنیاته😔 :

طبیعی بودی؟

 پاسخ دادن