اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

میگم چه‌جوری میشه بلیط لحظه آخری هواپیما گرفت؟؟ میگن لحظه‌آخری قیمتش ارزون‌تره

??سانازم.(د)?? :

سلام دو روزه پشت سر هم اتاق میزنیم

من ااااومدم با نااااز اومدم خیلی سرافراز اومدم زهره گلی اومده 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 :

سلام خوبی

آره واقعا

??سانازم.(د)?? :

جالب بود براممم

من ااااومدم با نااااز اومدم خیلی سرافراز اومدم زهره گلی اومده 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 :

خخخخخ

??سانازم.(د)?? :

مرسی تو چطوری

من ااااومدم با نااااز اومدم خیلی سرافراز اومدم زهره گلی اومده 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 :

برای منم جالب شد

??سانازم.(د)?? :

⁦:-)⁩⁦:-)⁩

من ااااومدم با نااااز اومدم خیلی سرافراز اومدم زهره گلی اومده 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 :

راستی فوت بابابزرگت رو تسلیت میگم

ان‌شاالله غم آخرتون باشه

خیلر ناراحت شدم

متاسفم

??سانازم.(د)?? :

مرسی عزیزم ان شالله غم نبینی

من ااااومدم با نااااز اومدم خیلی سرافراز اومدم زهره گلی اومده 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 :

سلامت باشی

خدا رحمتش کنه

##### :

سلام زهره

??سانازم.(د)?? :

خدا رفتگان شماهم بیامرزه

من ااااومدم با نااااز اومدم خیلی سرافراز اومدم زهره گلی اومده 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 :

نی‌نی خوبه؟؟؟

??سانازم.(د)?? :

اره شکر خدا

##### :

چ خبر دیروزچکارکردی خبری ندادی

من ااااومدم با نااااز اومدم خیلی سرافراز اومدم زهره گلی اومده 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 :

سلام مانیا

خوبی

??سانازم.(د)?? :

زهره دعا کن فردا نوبت سونو دارم

من ااااومدم با نااااز اومدم خیلی سرافراز اومدم زهره گلی اومده 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 :

هیچ نکردم

مانیا تو چه کردی؟؟؟

من ااااومدم با نااااز اومدم خیلی سرافراز اومدم زهره گلی اومده 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 :

ساناز

ان‌شاالله به سلامتی

ان‌شاالله به حق فاطمه‌زهرا "ص‌" با خبر خوش میای

??سانازم.(د)?? :

مرسی زهره جون فدات ⁦:-*⁩⁦:-*⁩⁦:-*⁩

من ااااومدم با نااااز اومدم خیلی سرافراز اومدم زهره گلی اومده 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 :

من برم ظرف بشورم

بعدا میام

من ااااومدم با نااااز اومدم خیلی سرافراز اومدم زهره گلی اومده 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 :

فدات خواهری

ان‌شاالله خوش خبر باشی

 پاسخ دادن