اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانوما کیا تو38هفتگی زایمان طبیعی کردن بیاین بگین چیکارکردین

سه گل من :

سه گل من :

فقط پیاده روی کردم

الی فسقلیش :

غیرازپیاده روی دیگه چی

سه گل من :

هیچی همون کارای روزانه عادی

الی فسقلیش :

گل گاوزبون اینانخوردی

سه گل من :

الی فسقلیش :

واای خداکنه منم38هفته زایمان کنم

سه گل من :

ایشالا

تیام :

منم ۳۸هفته زایمان کردم. رفته بودم حمام خیلی طول کشید. اومدم بیرون دردا شروع شد. دو روز بعد زایمان کردم

خدایا جای من کجای دنیاته😔 :

من دوروز گلاب خوردم خیلیم پیاده روی داشتم.زایمان کردم

 پاسخ دادن