اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ببخشی برا باز شدن دهانه رحم چ کارایی انجام بدم دوروز دیگه وارد ۴۰هفته میشم

ستاره :

بچه ها کمکم کنین دهانه رحمم هیچی باز نشده

محمدامینم97/1/3اومدبغلم :

روغن کرچک بانزدیکی

ستاره :

روغن کرچک چقد بخورم اگه امروز مثلا بخورم دردام کی شروع میشن

سحرناز ☺ :

سحرناز ☺ :

تو تله زلزله اومده نمیشه ایستیکرگذاشت

ستاره :

محمدامینم97/1/3اومدبغلم :

نصفشوبخور

ستاره :

نصفشو بخورم اسهال شدید نمیشم

محمدامینم97/1/3اومدبغلم :

خالم که خورده بوددردش اونروز گرفته بود

محمدامینم97/1/3اومدبغلم :

ستاره :

خالت ک خورد اسهال نگرفته بود

ستاره :

دهانه رحمش چقد باز شد

دلم نی نی میخواد :

شربت زعفران

ستاره :

شربت زعفرون میگن باعث مدفوع بچه میشه

دریا۳۸ :

آویشن دم کن...نعنادم کن.پیاده روی کن.ورزش سرچ کن تونت اوناروانجام بده.نزدیکی داشته باش

ستاره :

نزدیکی دارم اما پیشگیری میکنم ابشم باید بریزه مرد

 پاسخ دادن