اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

دو سه روزه حالم بده. بدنم هی داغ میشه ودوباره یخ میشه. خیلی بی حالم. معدم ترش میکنه انگار معدم تو گلوم اومده. کسی نمیدونه علائم چیه ؟ میشه از علائم پری باشه ؟

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

باردار ی؟؟

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

دست و پاهام یا انقدر داغ میشه که میسوزم یا انقدر یخه که درد میگیرن

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

🌹یگانه🌹 👪L💞VE👪 :

شاید کم خونی داری یخ میشه

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

آره. قرص. اهن خارجی دو بسته بخر استفاده کن

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

نه کمخونی ندارم

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

شربت معده خوردی. اونم خوبه بخوری

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

نه ندارم تو خونه.

میشه سردیم کرده باشه ؟

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

 پاسخ دادن