اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

دو سه روزه حالم بده. بدنم هی داغ میشه ودوباره یخ میشه. خیلی بی حالم. معدم ترش میکنه انگار معدم تو گلوم اومده. کسی نمیدونه علائم چیه ؟ میشه از علائم پری باشه ؟

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

باردار ی؟؟

صلوات بفرستین هدیه به امام علی خدا به همه مون نی نی میده آبجیا خدا خیلی مهربونه خییلی :

صلوات بفرستین هدیه به امام علی خدا به همه مون نی نی میده آبجیا خدا خیلی مهربونه خییلی :

دست و پاهام یا انقدر داغ میشه که میسوزم یا انقدر یخه که درد میگیرن

صلوات بفرستین هدیه به امام علی خدا به همه مون نی نی میده آبجیا خدا خیلی مهربونه خییلی :

《♡☆خدایاشکرت ♡☆》 :

شاید کم خونی داری یخ میشه

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

آره. قرص. اهن خارجی دو بسته بخر استفاده کن

صلوات بفرستین هدیه به امام علی خدا به همه مون نی نی میده آبجیا خدا خیلی مهربونه خییلی :

نه کمخونی ندارم

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

شربت معده خوردی. اونم خوبه بخوری

صلوات بفرستین هدیه به امام علی خدا به همه مون نی نی میده آبجیا خدا خیلی مهربونه خییلی :

نه ندارم تو خونه.

میشه سردیم کرده باشه ؟

صلوات بفرستین هدیه به امام علی خدا به همه مون نی نی میده آبجیا خدا خیلی مهربونه خییلی :

 پاسخ دادن