اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بخار شو چه مارکی خوبه و فر آشپزخانه گازی خوبه یا برقی

مریم به انتظار گل پسرش :

فر گازی بهتره

 پاسخ دادن