اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

چند روزه زیر چشمم مث نبض میزنه.زیره پلکه پایینی...کسی میدونه از چیه

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

اعصابته آجی

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

عه چرا پس خوب نمیشه..مدام میزنه دو سه روزه

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

یه تیکه چوب کوچولو مثل چوب جارو بزار رو پلکت

حسین? وحسناکوچولو ?حسین،عزیزم خودتم میدونی اول خودتودوس دارم?/12بهمن/ :

ببخش مسدودبودم میخواستم ببینم درست شدیانه

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

مرسی حدیث جون

الهام مامانه دخترو پسرش?? :

اشکال نداره گلم راحت باش

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۷ⓜ۰۱® :

مال اعصابته خواهر..گرفته

سعیده وعشقش آقاسعید💏(مامان علی🐥امین۱۰/۲۴🐣 :

سلام الهام جان اوناباد عصبیه چای نبات بخور

 پاسخ دادن