اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

اونایی که اسپرم شوهرشون ضعیفه وتحرک نداره بوده یاهست بیاین بگین چکارکنیم

هـ???ــدی خداجونم زودی منو خاله کن1397/2/2 گل پسرمون اومد :

زنجبیل و گرمیجات و پسته اب هویج شیر موز و اینجورچیزا هم خودت هم شوهرت بخورین

مهدیس خدایا امیدم تویی :

باید شوهرت بره پیش اورولوژیست گلم خودش دارو میده خوب میشه

هـ???ــدی خداجونم زودی منو خاله کن1397/2/2 گل پسرمون اومد :

میگن خرنوب هم خوبه

?فاطمه مامان دخترامم 77.7.23? نازنین۹۲.۱۰.۲۲ ? نازگل۹۶.۱۰.۱۲ ? :

ازمایش اسپرم دادین ؟

عشق اقامونم :

اره ضعیف بود وتحرک هم نداشت

عشق اقامونم :

دوتا قرص هم داد روزی یکی بخور

بهار منتظر نی نی دومشه 💔 ضامن چشمان آهوها به دادم میرسی ؟ 💔 :

مال شوهر من کم تحرک بود

 پاسخ دادن