اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

عسل مامان الینا،رفتی دکتر؟چی شد؟

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۷® :

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۷® :

آره گلم دخترم بردم دکتر

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۷® :

دخترم گوشاش میکشید و موهای کنار گوشش میگرفت میکند...دکتر معاینه کرد گفت چرک و عفونت نداره..گلوش هم دید...گفت یک کوچولو ته گلوش چرکی هست که مشکلی نداره

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۷® :

گفت حساسیت پیدا کرده...باید رختخوابش فقط از پنبه باشه نه الیاف.. پتوش هم ملافه بدوزی که حساسیتش بدتر نشه

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۷® :

شامپو سرش هم پرسید چیه..گفتم بوژنه و فیروز..گفت شامپوش هم باید عوض کنی شاید بخاطر شامپو هم خارش گوشش باشه...گفت شامپو ایروکس ساده واسش استفاده کن

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۷® :

یک شربت ستیریزن هم واسه خارش گوشاش داد شب به شب بهش بدم...گفت پماد هم میتونم بنویسم که به گوشاش بزنی ولی شربت راحتتره میخوره

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۷® :

چون وزنش هم کم بود و گفتم شیر نمیخوره قطره آد با ترکیب چند ویتامین واسش نوشت...گفت دیگه آد که بهداشت میده نگیر بهش نده

ونوس :

واسه شیرخوردنش چی گفت؟

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۷® :

ببخشید نبودم..گفت بازیگوش شده دیگه از این به بعد بدتر هم میشه

 پاسخ دادن