اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانما بچم 39روزشه سرما خورده بردمش دکتر خوب نشد چیکار کنننننم

لیلی?1373 :

سلام من ک تجربه ندارم گلم ولی دعا میکنم خوبه بشه

آرازم ۸دی ۹۶به دنیا اومد یه دخمل دیگه هم تو راهه۲۰w :

آویشن بخور بده بزار رو گاز بچوشه بخار کنه تو خونه خودم مرتب بخور کلاه کن سرش شیرتو یه ذره گرم کن بریز رو پنبه به اندازه ک دستت بزار رو سینش زیرلباسش منم اینطوری کردم خوب شد

آرازم ۸دی ۹۶به دنیا اومد یه دخمل دیگه هم تو راهه۲۰w :

آویشن ندی بچه ها فقط بزار بخار کنه ک به مشامش بخوره

آرازم ۸دی ۹۶به دنیا اومد یه دخمل دیگه هم تو راهه۲۰w :

بعد یه ذره آب ولرم با نمک حل کن دماغشو ماساش بده

آرازم ۸دی ۹۶به دنیا اومد یه دخمل دیگه هم تو راهه۲۰w :

فقط گرم نگهش دار

سانازوکاکل پسرش :

شیرمو گرم کنم؟؟؟؟

آرازم ۸دی ۹۶به دنیا اومد یه دخمل دیگه هم تو راهه۲۰w :

اره نه اونقد داغ ک بچه بسوزه ولرم

آرازم ۸دی ۹۶به دنیا اومد یه دخمل دیگه هم تو راهه۲۰w :

شب موقعه خواب خودت آویشن دم کن بخور ک فردا صبح ک بهش شیر میدی گلوش هم نرم کنه

سانازوکاکل پسرش :

اوکی،ممنون دست درد نکنه

 پاسخ دادن