اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ترخدا کمک کنید سوزش شدید دارم

سارا 2 :

عزیزم چون بار داری باید حتما بری دکتر

سارا 2 :

از بیرون یا از داخل

دخترم گیسو :

از داخل

دخترم گیسو :

چیکار کنم

سارا 2 :

خب برو دکتر گلم ما اگه دارویی هم بهت بگیم شاید خدانکرده برا بچه ات ضرر داشته باشه

سارا 2 :

منم از صبح سوزش گرفتم

دخترم گیسو :

وای چرا اینجوری شدم

سارا 2 :

عزیزم نترس شاید عفونت باشه اگه زود بری بهتره

سارا 2 :

منم تو بارداری داشتم دکترم دارو داد خوب شدم

مریم به انتظار گل پسرش :

زودتر برو دکتر ببینه

 پاسخ دادن