اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بچه ها کسی هست هفته 34. دکتر براش کی وقت زایمان گذاشته?

خدا ممنونم که من رو برای بار دوم لایق دختر دار شدن دونستی شکرت خدا 38w :

سلام دکتر برا من گذاشته پانزدهم فروردین البته من سزارینیم

نسرين :

چقدر دیر .

نسرين :

تاریخ آخرین پريوديت کی بوده?

نسرين :

تاریخ آخرین پريوديت کی بوده?

خدا ممنونم که من رو برای بار دوم لایق دختر دار شدن دونستی شکرت خدا 38w :

من دوازده تیر

خدا ممنونم که من رو برای بار دوم لایق دختر دار شدن دونستی شکرت خدا 38w :

نه خیلی دور نیست سی ونه هفته هستم دیگه

خدا ممنونم که من رو برای بار دوم لایق دختر دار شدن دونستی شکرت خدا 38w :

من بچه اولمم سی ونه هفته دو سه روز بودم سزارین شدم بچه اولم عرضی بود

96/12/26*£Łɦムℳ* :

من 6تیراخرین پریودیم بوده 11فروردین تاریخ زایمانمه

 پاسخ دادن