اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانما یه گل طبیعی دارم چیکار کنم به مرور زشت نشع،پزمرده شده چجوری خشکش کنم

gisoo :

از ساقه آویزونش کن برعکس

یسناقلب مامانی... :

تافت بزن بهش جدی میگما

عســلم مـامـان الیـــنا الیـــــنا جونم ۳۶۵®۱۴ⓜ۲۴® :

اسپری مو بزن و برعکس آویزونش کن عالی میشخ

یسناقلب مامانی... :

تافت ک بزنی همونجور سالم خشک میشه

خدایاااااشکرت :

تافت بزن برعکس بزن ب در کمد ک نور بهش نخوره

sozi :

من تافت زدم فایده نداشت

عســلم مـامـان الیـــنا الیـــــنا جونم ۳۶۵®۱۴ⓜ۲۴® :

من دسته گل عروسیمون زدم عالی شد

عســلم مـامـان الیـــنا الیـــــنا جونم ۳۶۵®۱۴ⓜ۲۴® :

البته اگه گل ها غنچه باشن بهتر خشک میشه

حدیث دَردسَر :

ممنونم

حدیث دَردسَر :

😎نازی😎 :

 پاسخ دادن