اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام اجیا من ۱۵ هفتمه، شبا شکمم سفت میشه احساس میکنم، سرسینه هامم میسوزه انگار میخاد زخمیشه همونجوری ولی زخم نیس میسوزه

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

طبیعیه عزیزم

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

من بیست ویک هفته م الان وهنوز همین نشونه ها رو دارم

المیرا۳۸w :

خداروشکر پس طبیعیه

 پاسخ دادن